Læge Henning Tved (f. 1972)
Speciallæge i almen medicin
 • Læge fra Århus Universitet 2001
 • Speciallæge i Almen Medicin 2006
 • Praktiserende læge 2009

Medlem af:

 • Den almindelige danske Lægeforening
 • Praktiserende Lægers Organisation
 • Dansk selskab for Almen Medicin
 • Jydsk Medicinsk selskab

Efter embedseksamen været ansat på Lemvig, Holstebro og Herning sygehus, beskæftiget med Medicin, specielt lungemedicin, diabetes- og stofskifte sygdomme, nyremedicin incl blodtryksbehandling, Kirurgi, Ortopædkirurgi, Gynækologi, Obstetrik og Psykiatri.
Derudover ansættelser i praksis i Thyholm, Bøvlingbjerg og Vildbjerg.
Siden været tre år på Reumatologisk afdeling Holstebro.

Læge Marianne Riis Vesterager (f. 1974)
Speciallæge i almen medicin

 • Læge fra Århus Universitet 2001
 • Speciallæge i Almen Medicin 2011
 • Praktiserende Læge 2011
Medlem af:
 • Den almindelige danske Lægeforening
 • Praktiserende Lægers Organistion
 • Dansk selskab for Almen Medicin
 • Jysk Medicinsk Selskab

Efter embedseksamen været ansat på Lemvig, Holstebro og Herning Sygehuse og har erfaring fra medicinske og kirurgiske afdelinger, psykiatrisk, gynækologisk/obstetrisk afdeling, reumatologisk afdeling samt børneafdelingen.
Derudover erfaring fra ansættelser i praksis i Struer, Thyholm og to praksis i Holstebro.


Uddannelsses læger

I klinikken har vi i perioder Uddannelseslæger, som er færdig uddannede læger fra universitet, der er i gang med deres specialisering.

Vikar læger

Desuden kan du møde to erfarne praktiserende læger der vikarierer hos os, Henrik og Hans.